Lei av rutenett? Kjappe hex-grid med PostGIS

Rutenett er en veldig vanlig måte å presentere aggregerte data i kartet på. Statistisk Sentralbyrå bruker blant annet dette aktivt og har et offisielt rutenett over Norge som man kan laste ned. Rutenettet er, ikke overraskende, formet som kvadrater når de blir tegnet i UTM33-projeksjonen.

Fordelen med et kvadratisk rutenett er jo at det er ekstremt enkelt å lage og samtidig få til at alle rutene har det samme arealet innenfor en projeksjon. Men, når man skal telle opp fenomener innenfor disse rutene så er det ofte at fenomenet ikke passer til firkantrutene. Dette kan jo løses ved å ha mindre ruter, altså høyere oppløsning og flere ruter totalt sett. Ofte kvadrerer man størrelsen på antall ruter, noe som fører til millioner av ruter.

ssb_grid

(ssb: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200222/notat_200222.pdf)

For å slippe dette, og samtidig ikke være så firkantet, så kan vi lage hexagoner. Hexagoner er rett og slett en sekskant – men det er også en tilnærming til en sirkel, som ofte representerer romlige fenomen bedre.

Et hexagon-grid kan man lage i PostGIS og utnytte de fantastiske egenskapene PostGIS har med smarte indekser og summeringsmetoder. Etter litt undersøkelser rundt forbi, kom jeg over en som hadde en nesten ferdig metode for å gjøre dette. Etter litt tilpasning av koden til Rex Douglas (http://rexdouglass.com/spatial-hexagon-binning-in-postgis/) fikk jeg satt opp en massevis av hexagon-rutenett i forskjellige størrelser. Og det går fort – veldig fort! Eksempelvis er det ingen problemer med verdensdekkende 5-graders eller til og med 0.25-graders rutenett.

world_5deg

0.25_deg

Men vi vil jo telle noe og visualisere det. Vi kan for eksempel lage et PostGIS-view som dynamisk teller alle turisthytter innenfor griddet. Dette kan vi ta inn i QGIS og visualisere. Det blir jo mye kulere enn firkantruter!

turisthytte

Hvis vi skal telle litt større data og vil beholde hastigheten kan vi lage oss en ferdig opptelt tabell – for eksempel over bygningspunkter og visualisere det. Da går det lynraskt i QGIS, men vi må oppdatere tellingen når det kommer nye data.

byggpkt_025 byggpkt_ruter

Har du lyst til å prøve litt selv? Eller liker du bare å se litt kode? Alt sammen ligger ute som en gist her: https://gist.github.com/alexanno/0cb7207bc4c6ca90bc75

Sjekk også ut Ragnvald Larsen sitt arbeid rundt rutenett for WGS84: http://www.mindland.com/wp/projects/quarter-degree-grid-cells/about-qdgc/

Det er enda litt igjen på forbedringer og optimalisering av hex-rutenettet – men kom gjerne med bidrag og forbedringer!

 

 

 

2 thoughts on “Lei av rutenett? Kjappe hex-grid med PostGIS”

  1. Takk for spennende artikkel.
    Har du testet grid-generering med celler under kvadratkilometernivå for hele landet, og kombinasjon av hex-grid med opptellinger og analyser fra rutenett?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *