Hvor langt kan du se? Siktanalyse med QGIS

Kan jeg se sjøen fra verandaen? Skygger den lille toppen for meg? Hvor mange kirkesogn kan jeg se fra fjelltoppen?

Dette er tilbakevendende spørsmål som dukker opp hos mange. Og med gratis kartdata, gratis programvare og littegrann geomatikk-kunnskap – så kan vi finne ut av dette raskt og greit!

Jeg lurte på sikten til en hytte på Sørlandet. Der er naturligvis det mest aktuelle spørsmålet: Kan jeg se sjøen?

2015-08-02 11.40.29For å finne ut av dette lastet jeg ned passende flik av terrengmodellen til Kartverket (http://data.kartverket.no/download/content/digital-terrengmodell-10-m-utm-33). Lastet inn terrengmodellen i QGIS og var klar.

QGIS kommer med kobling til en gammel programvare som heter GRASS-GIS. GRASS inneholder veldig mange, veldig gode algoritmer for analyser. Men grensesnittet er litt vrient. Da er det perfekt at QGIS forenkler bruken av GRASS sine algoritmer i sin “toolbox” hvor du kan hente opp algoritmene direkte, bruke de fra python eller lage modeller som kan kjøres. Dermed kan vi åpne direkte algoritmen: “r.los” (Raster.LineOfSight) og sette parametere.

r.los-paramJeg brukte verktøyet: “vector->coordinate capture” for å plukke riktige koordinater. Husk å bruk koordinater i den projeksjonen du har terrengmodellen. I mitt tilfelle UTM33N (32633).coordcapt

Algoritmen kjører saktere jo lenger ut vi ønsker å beregne. Jeg brukte 5000 meter som gikk rimelig raskt. Utover det så kan du sette maskering, sikthøyde, om det skal tas hensyn til jordens krumning og et par andre parametere. r.los

Resultatet viser hvor det er sikt og inneholder også siktvinkelen fra siktepunktet. For litt stiligere visualisering kan du lett gjøre om til vektor og symbolisere som du ønsker. Ganske stilig! Og ganske nyttig! 
vectres

 

One thought on “Hvor langt kan du se? Siktanalyse med QGIS”

  1. I see you don’t monetize your blog, don’t waste your traffic, you can earn additional bucks
    every month because you’ve got high quality content. If you want to know how to make extra
    $$$, search for: Boorfe’s tips best adsense alternative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *